shutterstock_157563164

Kurset ‘the Arts’

Kurspakken oppsto opprinnelig i samarbeid med Palacky University i Tsjekkia hvor formålet var å skape et opplegg som kunne hjelpe studenter med å forstå de forskjellige terapeutiske mekanismene man kan bruke for å skape endring i seg selv og andre. Pakken ble videreutviklet og allerede i 2012 kjørte jeg første kull gjennom pilotversjonen. Siden den gang har kurset gått jevnt og trutt, og folk i mange forskjellige roller og livssituasjoner har valgt å være med. Kort sagt er opplegget givende både for de som ønsker å gå i seg selv, og de som vil bli bedre på å hjelpe andre privat eller profesjonelt. Så om du er psykolog, coach, leder, veileder eller rett og slett ønsker å gjøre noe for din egen del, så er du hjertelig velkommen.

De fire delene av kurset er:

The Art of Listening: Modulen er skapt for å hjelpe mennesker å utnytte sin empati og sensitivitet på best mulig vis i møte med andre. I psykologien snakker man mye om å bygge en allianse med klientene man har – et rom og en tillit man kan bruke til å arbeide og utvikle seg sammen. Denne modulen tar for seg akkurat dette, og også hvordan dette feltet som oppstår mellom to eller flere mennesker kan gi grunnlag for å endring i seg selv.

The Art of Storytelling: Alle mennesker har en forhistorie og en oppfattet identitet. I denne modulen ser vi på hvem vi er i lys av det vi har opplevd, og vi går også inn på hvordan vi kan jobbe med forskjellige deler av fortiden for å forløse hendelser som kan ha vært utfordrende. Du vil både lære, og selv gjennomføre, en rekke prosesser som hjelper med selvinnsikt og forståelse/endring av eget narrativ.

The Art of Truth: Denne modulen oppfattes generelt som den mest utfordrende siden vi ser på konkrete endringer som kan være nødvendig å gjøre i livet. Vi begynner med å lære å utforske hvor ting er vanskelig og hvor kilden til problemene er på innsiden, for så å begynne å jobbe med verktøy som kan gjøre deltageren istand til å endre kurs og rydde opp.

The Art of Acceptance: Denne modulen er basert på nyere innsikter fra egen forskning, og fokuserer på teknikker for å løse veldig spesifikke temaer. Ved å grundig behandle et utvalg vanskelige områder i livet til den enkelte, skaper vi muligheten for nye handlingsmønstre og en økning av livskvalitet fremover.

The Art of Walking the Path: Denne modulen har som mål å bringe endringene fra kursets tidligere moduler ut i live. Det pleier å ha skjedd såpass mye at den enkelte deltager har noen ganske nye mål i tankene, og her bruker vi en rekke teknikker for å finne ut hvordan vi kan nærme oss disse. Det er på mange vis den fysiske kulminasjonen av prosessen.

Totalt sett er dette en pakke som vil gjøre deg bedre i rollene du har i ditt liv gjennom at du tilegner deg en stor verktøykasse, og også får anledning til å grundig prøve ut alt både på deg selv og på andre. Målet er både en rekke personlige endringer, samt evnen til å kunne utføre disse i etterkant på egenhånd. Det hele er veldig hands-on og alle modulene er bygget på runder med instruksjon etterfulgt av utprøving og så refleksjon. Det er altså ikke forelesninger og notatskriving som står i sentrum, men praksisbasert læring.

Kurset koster 22.500,- NOK og du kan sende oss en forespørsel om påmelding via skjemaet på denne siden. 

Datoer for 2019:

 Kommer

 Kommer

 Kommer

 Kommer