Om meg

Jakob1Mitt navn er Jakob Løvstad. Akkurat nå er jeg ved psykologisk institutt, UiO, for å ta profesjonsgraden i psykologi samtidig som jeg jobber med litt forskning og, selvsagt, dette lille foretaket du ser her. Og så prøver jeg å få konkurrert en litt i tennis på si.

For å spole litt tilbake i tid, så begynte jeg opprinnelig som student ved NTNU og utdannet meg til å bli sivilingeniør i datateknikk, for deretter å forske i flere år. Parallelt med denne utdannelsen begynte jeg også min profesjonelle karriere i kampsporten Mixed Martial Arts (MMA), som folk flest nå har blitt kjent med også her i Norge. Gjennom denne ti år lange reisen som proff, som klubbeier og til slutt landslagssjef for Norge, ble interessen for hvordan våre tanker og følelser påvirker både dagligliv og prestasjon stadig en større interesse.

I 2005 ble det derfor viktig å skifte fra klassisk «sportscoaching» (god kultur, heie hverandre frem og alt det der) til å faktisk jobbe målrettet og bevisst med hva som skjedde i oss når vi skulle konkurrere, trene eller møte andre utfordringer på veien. Vi prøvde ut klassisk livscoaching, mental trening, nevrolingvistisk programmering (NLP), hypnoterapi, kognitive metoder, avslapningsteknikker/meditasjon og veldig mye annet. Oppi alt sammen tok jeg også noen kurs og utdanninger på forskjellige områder som virket lovende.

Jeg var også fra 2006 med i det såkalte «sjekkemiljøet» som ble veldig populært i Norge mellom 2000 og 2010 omtrent. Dette fortonet seg som en ekstremversjon av selvutviklingskulturen som var i vinden på den tiden. Vi utsatte oss for veldig mange forskjellige metoder og eksponering for krevende situasjoner lå helt sentralt. Mildt sagt var det en real berg-og-dal-bane. Det hele kulminerte i min første publiserte bok Alfa: En Manual, fra Kagge Forlag (2009) som da handlet om akkurat dette med attraksjon og seksualitet sett fra det mannlige perspektivet. Ikke minst holdt jeg en haug med kurs og fikk mye mediaoppmerksomhet i denne perioden.

Fra 2010 og frem til i dag tok innfallsvinkelen min en stadig mer både filosofisk og psykologisk/terapeutisk vending, og verktøyene mine bar også preg av dette. Jeg jobbet med Palacky University i Tsjekkia for å utvikle noen kurs som var ment å hjelpe med såkalt «transformativ læring» – en mer dyptpløyende og reflekterende måte å tenke egen utvikling på. Dette endte med den kurspakken jeg fortsatt tilbyr i dag: The Arts. Den har riktignok gjennomgått, og gjennomgår stadig, flere revisjoner, men grunntanken har forblitt den samme: å skape rom for betydelige endringer i tråd med individets genuine ønsker. Dette ledet også til min tredje bok med samme navn som kurspakken. Og i 2015 ga jeg ut «Visdom fra Buret», en bok som på mange måter satte et verdig punktum for mine 26 år som fighter og instruktør ved å formidle noen viktige lærdommer fra akkurat det miljøet.

Med min oppstart på profesjonsstudiet i psykologi har mine intervensjoner og måter å jobbe på blitt enda mer preget av å hele tiden sjekke forskning og praktisere så nært denne som mulig, både i arbeid med enkeltklienter og grupper. Perspektivet er å ta med meg alle erfaringer jeg har hatt  fra mine mange prosjekter, og samtidig være tro mot psykologisk teori og empiri.

Om jeg høres ut som en person som kan være til nytte for deg, så send gjerne en mail slik at vi kan ta en samtale om hva du ønsker.